Wat is een risicoverzekering

woensdag, 5 januari 2011

Met de risicoverzekering kunt u uw nabestaanden beschermen tegen financiële problemen na uw overlijden. U kunt een bepaald bedrag naar keuze verzekeren en betaalt daarvoor premie, gedurende een vastgesteld aantal jaren. Het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd na overlijden van de verzekerde binnen de afgesproken duur van de verzekering.

Waarom is het voor u verstandig om een risicoverzekering af te sluiten?
Een Overlijdensrisicoverzekering is eigenlijk onmisbaar voor ieder gezin, ongeacht wie er voor de inkomsten zorgt: Overlijdt de kostwinner, dan daalt het inkomen van de achterblijvende partner. De woonlasten of de kosten voor de kinderen kunnen dan al snel onbetaalbaar worden.

Waarom is het verstandig om ook uw partner te verzekeren?
Overlijdt de niet werkende ouder, dan zal juist de kostwinner voor extra financiële uitgaven komen te staan, bijvoorbeeld voor kinderopvang bij kleine kinderen en voor studie bij opgroeiende kinderen. Als u tweeverdiener bent, is uw bestedingspatroon waarschijnlijk ook afgestemd op twee inkomens. Valt één van de tweeverdieners weg, dan zou de achterblijvende partner bijvoorbeeld de hoge lasten van de woning niet meer kunnen opbrengen.

Hoe hoog is de uitkering die u nodig heeft?
Welk bedrag er aan extra inkomen nodig is na het overlijden van uw partner, is afhankelijk van uw situatie. U dient een schatting te maken van uw uitgaven op basis van de huidige situatie.

Om een juiste inschatting te maken, zet u de volgende zaken op een rijtje:
•Wat zijn uw vaste lasten voor bijvoorbeeld huur of aflossing van de hypotheek en/of andere geldleningen?
•Wat betaalt u momenteel voor energie/water, telefoon, verzekeringen, auto, studie en abonnementen?
•Hoe hoog zijn uw variabele lasten, zoals huishoudelijke uitgaven, kleding, sport, hobbies en uitgaan?
•Welke bedragen reserveert u voor vakantie, onderhoud, vervanging en belastingen?
Probeer een inschatting te maken van de uitgaven als u of uw partner overlijdt. Bedenk daarbij dat de begrafenis of crematie ook geld kost.

De inkomsten en uitgaven van de overledene vallen weg. Andere uitgaven zullen stijgen, bijvoorbeeld de extra uitgaven voor kinderopvang en/of een huishoudelijke hulp. Al deze uitgaven telt u op en vervolgens berekent u of daar voldoende inkomsten tegenover staan.

« Terug naar nieuwsoverzicht