Levensverzekeraar Leidsche krijgt nieuwe aandeelhouder

woensdag, 16 januari 2013

Reinsurance Group of America (RGA) wordt de nieuwe aandeelhouder van Leidsche Verzekeringen.

De overdracht van de aandelen krijgt naar verwachting in het tweede kwartaal zijn beslag krijgen. RGA treedt al geruime tijd op als herverzekeraar van de Leidsche. RGA is wereldwijd een van de grootste herverzekeraars op het gebied van levensverzekeringen. Beide partijen hebben een overeenkomst gesloten, toezichthouder DNB moet zijn goedkeuring nog geven.

Bereken netto premie Leidsche XL


Onlangs introduceerde levensverzekeraar Leidsche Verzekeringen de geheel vernieuwde Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL met acht in het oog springende verbeteringen:
1. Nog scherper tarief
2. Geen “en bloc” clausule
3. Gratis tijdelijke ongevallendekking
4. Optieclausule
5. Verlaging minimale premie
6. Hoger verzekerbaar kapitaal
7. Euthanasie dekking
8. Verruiming keuringsgrenzen

1. Nog scherper tarief Leidsche XL ORV :
Het nieuwe en extra scherpe tarief is mogelijk door een snelle en efficiënte verwerking. Het resultaat hiervan is voor mannen gemiddeld een daling van de premie met 14% en voor vrouwen met gemiddeld 10%.

2. Geen “en bloc” clausule Leidsche XL ORV :
Het weglaten van de “en bloc” clausule geeft zekerheid over de premies en voorwaarden.

3. Gratis tijdelijke ongevallendekking Leidsche XL ORV :
Leidsche verzekeringen verleent op verzoek (na ontvangst van het aanvraagformulier) gratis voor maximaal 6 weken een voorlopige ongevallendekking ter grootte van het verzekerd kapitaal met een maximum van € 160.000.

4. Optieclausule Leidsche XL ORV :
Leidsche introduceert een optieclausule. Onder voorwaarden kan het verzekerde kapitaal elk jaar met 15% worden verhoogd.

5. Verlaging minimale premie Leidsche XL ORV :
De Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL kan al worden gesloten vanaf een maandpremie van € 3,75.

6. Hoger verzekerbaar kapitaal Leidsche XL ORV :
Offertes uitbrengen tot een verzekerd bedrag van € 2.500.000 kan zonder meer. Hogere bedragen kunnen worden geoffreerd in overleg.

7. Euthanasie dekking Leidsche XL ORV :
Overlijden ten gevolge van euthanasie is (onder voorwaarden) ook de eerste twee jaar na aanvang van de verzekering gedekt.

8. Verruiming keuringsgrenzen Leidsche XL ORV :

De keuringsgrenzen zijn verruimd. Er hoeft minder snel een internistenkeuring plaats te vinden.

Gewijzigd is verder:

- bij overlijden wordt de waarde van het premiedepot niet langer bovenop het verzekerde
bedrag uitgekeerd;
- bij tussentijds beëindigen (bij in leven zijn) wordt € 100 mutatiekosten met het premiedepot verrekend;
- alleen maandbetaling met automatische incasso

Een blijvende zekerheid:

Stopt de klant tussentijds met de verzekering dan wordt de waarde van het premiedepot uitgekeerd. U betaalt op deze wijze nooit teveel!

De premie voor een overlijdensrisicoverzekering is vooral afhankelijk van de leeftijd. Bij een gelijkblijvende premie wordt daardoor in de beginjaren meer betaald dan nodig is voor de risicodekking. Er wordt hiermee een potje gevormd dat nodig is voor de dekking van het risico in de latere jaren van de verzekering. Meestal wordt dit de premiereserve genoemd.

Ook in een overlijdensrisicoverzekering kan dus sprake zijn van waardeopbouw. Deze komt bij andere verzekeraars echter lang niet altijd ten goede aan de klant! Deze aanbieders kennen bij tussentijds beëindigen van de polis geen premievrije aanspraak toe of teruggave van de poliswaarde.

Gevolg hiervan is dat honderden tot duizenden euro´s tussentijdse waarde van de premiereserve toevallen aan de aanbieder als de klant de verzekering beëindigt. En dat gebeurt nog al eens in de praktijk…..

De besparing die dit oplevert maakt inderdaad lagere premies mogelijk. Maar dit is vaak niet in het belang van de klant.

Premiedepot (als alternatief voor de premiereserve) Leidsche XL ORV :

Leidsche verzekeringen kent een Box 3 premiedepot en geen premiereserve. Dit premiedepot is een volledig transparante buffer waar het overschot van de betaalde premies van de eerste jaren in wordt gespaard. Leidsche verzekeringen keert na tussentijdse beëindiging bij leven het premiedepot na verrekening van mutatiekosten uit aan de klant.

De waardeontwikkeling van het premiedepot staat in de offerte, in de polis en is natuurlijk ook dagelijks via internet te volgen.

De voordelige keuze:

Het is een feit dat weinig polissen al in de eerste twee jaren worden beëindigd. Aan de
andere kant worden veel polissen voor het bereiken van de einddatum wel opgezegd,
omdat de persoonlijke omstandigheden zijn veranderd. Door de uitbetaling van het premiedepot bij tussentijdse beëindiging is het aannemelijk dat de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL u (veel) financieel voordeel oplevert en dus de voordeligste keuze is.

« Terug naar nieuwsoverzicht