Risicoverzekering Callas krijgt ook 5 sterren

donderdag, 7 februari 2013

De Callas overlijdensrisicoverzekering (in samenwerking met Erasmus Leven) is door het onafhankelijk onderzoeksbureau MoneyView beoordeeld met een 5 sterren ProductRating op ‘prijs’.

Er zijn 40 producten met een gelijkblijvende dekking en 39 producten met een annuïtair dalende dekking onderzocht. De Callas ORV heeft met beide varianten 5 sterren behaald.

Premievergelijking

De Callas overlijdensrisicoverzekering onderscheidt zich door een uitgebreide dekking en een scherpe premie. Hieronder leest u de belangrijkste kenmerken:

Verzekerd bij een gerenommeerde Nederlandse verzekeraar: Erasmus Leven.
Overlijdensrisicoverzekering met gelijkblijvende premie.
Drie dekkingsvormen: gelijkblijvend, lineair of annuïtair dalend.
Verzekerd bedrag vanaf € 25.000,- tot maximaal € 1.000.000.
Verzekeringsduur minimaal 10 jaar, maximaal 57 jaar.
Leeftijd verzekerden vanaf 18 jaar tot met 65 jaar.
Maximale leeftijd op einddatum 75 jaar.
Premiesplitsing is mogelijk (twee levens).
Maandelijks opzegbaar.
Er geldt geen zogenaamde ‘en-bloc clausule’. De premie blijft dus gedurende de gehele looptijd gelijk.
Er geldt een apart tarief voor niet rokers.
Premiebetaling per: maand, kwartaal, half jaar of jaar.
Administratiekosten per jaar: op 1 leven: € 27,- op 2 levens: € 36,- (Deze kosten zijn al verwerkt in de te betalen premie en worden dus niet apart in rekening gebracht).
Premiebetaling via automatisch incasso.
Duur premiebetaling: bij gelijkblijvend verzekerd bedrag: gelijk aan de verzekeringsduur bij dalend verzekerd bedrag: verzekeringsduur minus 5 jaar, indien verzekeringsduur langer dan 10 jaar, indien korter dan 15 jaar: verzekeringsduur x 2/3.
Medische acceptatie: op basis van een verkorte gezondheidsverklaring. Indien niet alle vragen met ‘nee’ worden beantwoord, volgt medische beoordeling.
Medisch risico: een verhoogd medisch risico kan leiden tot afwijzing of tot een voorstel met verhoogde premie.

« Terug naar nieuwsoverzicht